inhoud methode boek - inhoudsopgave en bestelwijze boeken


Laatste
nieuws
Bereken
uw BMI
Uw gewicht: kg
Uw lengte: cm

inhoud methode boek

Uitgebreide inhoud van het methode boek               BESTELLEN

Formaat: A5
pagina's: 45
Gebonden in metalen ringband  


INHOUDSOPGAVE Methodeboek

Voorwoord 10
Inleiding 11
Doelgroepen 14
Toepassing 17
Voorwaarden voor succes 18
Interventie met vier basiselementen 20
Element 1: voeding 20
Interpretatie gewicht en doestelling 21
Stippenadvies 21
Voedingsmiddelenkaarten MET STIP 23
Groene, oranje en blauwe stippen 24
Keuze ‘gezond’ en ‘minder gezond’ 24
Voedingsmiddelenlijst 25
Element 2: gedrag 26
Leerprincipe 1: Context van de omgeving 26
Leerprincipe 2: Cyclus van leren en doen 27
Leerprincipe 3: Vertaling naar actie die nodig is om gewichtsprobleem aan te pakken 27
Leerprincipe 4: Reflectie als motor 27
Leerprincipe 5: Rol van betrokkenen 28
Leerprincipe 6: Evalueren 29
Element 3: beweging 29
Een passende activiteit 30
Element 4: participatie van de omgeving 31
Bijlagen 34
Bijlage 1: Instructie diëtist voorbeelddagmenu opstellen 35
Bijlage 2: Overzicht behandeltraject Diëtetiek 39
Bijlage 3: Literatuurlijst 40Formaat: A5

 
                                                        

Hier de iconen en linkjes, div staat helemaal onderaan, onder close_footer