Methode
  Stippencoach

  geeft  houvast


Laatste
nieuws
Bereken
uw BMI
Uw gewicht: kg
Uw lengte: cm

Methode

Stippencoach is een interventie en een tool die in te zetten is bij eet- en/of gewichtsproblemen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (VB), een syndroomachtergrond, autisme (ASS) en/of een psychiatrische stoornis.
Ook mensen met een beperkte taalvaardigheid of andere complexe problematiek kunnen hier goed mee werken.
Het is zeer geschikt voor mensen die niet passen in de reguliere behandelprogramma’s.

Stippencoach werkt bij : overgewicht, ondergewicht, en op gewicht blijven.Stippencoach kent vier elementen: voeding, beweging, gedrag en participatie van de omgeving.

Het is een visueel programma over voeding en calorieën (stippen), over wat gezond (groene stippen) of minder gezond (oranje stippen) is om te eten of te drinken. Stippencoach is visueel en geeft duidelijkheid en structuur. Kiezen mag, er wordt niets verboden, maar de calorieën die per dag zijn toegestaan  zijn duidelijk begrensd. Het aantal stippen per dag ligt vast.

Niets is verboden zo lang het past binnen het aantal toegestane stippen per dag. Er is ruimte voor zelfregie, binnen duidelijke grenzen.


Hier de iconen en linkjes, div staat helemaal onderaan, onder close_footer