Methode
  Stippencoach

  geeft  houvast


Laatste
nieuws
Bereken
uw BMI
Uw gewicht: kg
Uw lengte: cm

Methode

Stippencoach is een interventie en een tool ,  in te zetten is bij eet- en/of gewichtsproblemen bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking (VB), een syndroomachtergrond, autisme (ASS) en/of een psychiatrische stoornis.
Ook mensen met een beperkte taalvaardigheid of andere complexe problematiek kunnen hier goed mee werken.
Het is zeer geschikt voor mensen die niet passen in de reguliere behandelprogramma’s.

Stippencoach werkt bij : overgewicht, ondergewicht, en op gewicht blijven.  Ook geeft het inzicht in gezonde dan wel minder gezonde keuzes in voeding . 

Advisering mbv Stippencoach is voorbehouden aan KP geregistreerde Dietisten! Dit in verband met borging kwaliteit .
Stippencoach kent vier elementen: voeding, beweging, gedrag en participatie van de omgeving.

Het is een visueel programma over voeding en calorieën (stippen), over wat gezond (groene stippen) of minder gezond (oranje stippen) is om te eten of te drinken. Stippencoach geeft duidelijkheid en structuur dmv een uitgewerkt stippenadvies . Kiezen mag, er wordt niets verboden, maar de calorieën die per dag zijn toegestaan  zijn duidelijk begrensd. Het aantal stippen per dag ligt vast.

Niets is verboden zo lang het past binnen het aantal toegestane stippen per dag. Er is ruimte voor zelfregie, binnen duidelijke grenzen.

Beweging vormt een vast onderdeel van Stippencoach, en moet in de eigen omgeving van de deelnemer vorm gegeven worden .
Voeding is naast letterlijk eten en drinken, ook gedrag. dwz. het leren omgaan met voeding zodanig dat het gestelde doel bereikt kan worden is belangrijk. 

De omgeving speelt een essentiele rol . Commitment , consquente aandacht , goed voorbeeld en positieven feedback geven. Dat helpt de deelnemer Stippencoach effectief te kunnen zijn.   
Hier de iconen en linkjes, div staat helemaal onderaan, onder close_footer