Onderzoek - Info
         Iedereen kan werken

           met stippencoach

Laatste
nieuws
Bereken
uw BMI
Uw gewicht: kg
Uw lengte: cm

Onderzoek

Stippencoach  , gespecialiseerde poliklinieken en onderzoek

Genetic Obesity oftewel genetisch bepaalde obesitas… onderzoek en  behandeling . ….
Dietetiek , ’s Heeren Loo , lokatie Wekerom  ,  wordt extern zeer gewaardeerd om speciale deskundigheid behandeling  Genetic Obesity.  Obestias die al in de vroege kinderjaren ontstaat .Kinderdietist en dietist VG Jose Veen  heeft een intensieve samenwerking met de  academische ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht opgebouwd .  Kinderartsen , internisten, endocrinologen uit het hele land verwijzen hun complexe patienten door naar Wekerom, naar de  landelijke polikliniek voor eet- en gewichtsproblemen bij mensen VG met een bijzondere achtergrond.
Behandeling blijkt een probleem voor de reguliere zorg.

Verder draait Jose Veen mee in multidisciplinaire poliklinieken , gespecilaiseerde netwerken en expertgroepen :

1. Polikliniek Prader Willi Syndroom bij volwassenen EMC Rotterdam :
Activiteiten en resultaten worden regelmatig gepresenteerd  op het internationale congressen en bijeenkomsten 

2. Polikliniek Erfelijk Aangeboren Aandoendingen  bij volwassenen EMC Rotterdam 
Activiteiten en resultaten worden regelmatig gepresenteerd  op het internationale congressen en bijeenkomsten 

3. Aansluiten bij de jaarlijkes internationale bijeenkomst , rond onderzoek Genetic Obesity AMC Amsterdam
Belangrijk genetisch onderzoek naar erfelijk bepaalde obesitas. 

4. Expertgroep ASS en VG  van de Nederlandse vereniging voor autisme NVA
Aandacht voor ASS, VB en eetproblemen
Hier de iconen en linkjes, div staat helemaal onderaan, onder close_footer