Laatste
nieuws
Bereken
uw BMI
Uw gewicht: kg
Uw lengte: cm

Onderzoek

Stippenplan en onderzoek

Genetic Obesity oftewel genetisch bepaalde obesitas… onderzoek en  behandeling . ….
Dietetiek , ’s Heeren Loo , lokatie Wekerom  ,  wordt extern zeer gewaardeerd om speciale deskundigheid behandeling  Genetic Obesity.  Obestias die al in de vroege kinderjaren ontstaat .Kinderdietist en dietist VG Jose Veen  heeft een intensieve samenwerking met de  academische ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht opgebouwd .  Kinderartsen , internisten, endocrinologen uit het hele land verwijzen hun complexe patienten door naar Wekerom, naar de  landelijke polikliniek voor eet- en gewichtsproblemen bij mensen VG met een bijzondere achtergrond.
Behandeling blijkt een probleem voor de reguliere zorg.

Er lopen op dit moment twee onderzoeken:
1. Effect of liraglutide for weight management in peadiatric subjects with PWS
Onderzoek invloed geneesmiddel op gewichtsbeheersing in PWS, geinitieerd en gefinancierd door NoVoNordisk .
Hoofdonderzoeker Prof. Anita Hokken, kinderarts en endocrinoloog.  Uitvoering arts-onderzoeker Stphany Donze en verpleegkundige Berber Kerkhof van Kind en Groei, Sophia Kinderziekenhuis  EMC Rotterdam en  dietisten VG , van  expertise centrum Advisium ’s Heeren Loo.  Jiske v.d. Meulen en Naomi Smits zijn de DVG’s  , die onder Supervisie van Jose Veen , kinderdietist /dietistVG met speciale expertise PWS de dieetbegeleiding doen .  Tool: Happy Weight stippenplan in boekvorm.
Kinderen PWS 12-18 jaar.
De studie is internationaal, en draait in meerdere landen.

2. A new dietary intervention for children with hypothalamic obesity after treatment for craniopharyngioma: a pilotstudy 
Onderzoek behandeling hypothalame obesitas, geinitieerd en gefinancierd door het Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC Utrecht en Pfizer BV
Hoofdonderzoeker Dr. Hanneke van Santen, kinderarts en endocrinoloog. Uitvoering   Arts-onderzoeker  Laura van Iersel van Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC Utrecht ,  Jose Veen kinderdietist/ dietist VG expertisecentrum Advisium ’s Heeren Loo en Jacqueline Heeren gezinscoach van  Play4kids. Tool:  Happy Weight stippenplan digitaal .
Kinderen in de leeftijd van 10-18 jaar .

Verder draait Jose Veen mee in twee multidisciplinaire poliklinieken op lokatie van het Erasmus MC Rotterdam .

1. Polikliniek Prader Willi Syndroom bij volwassenen& obesitas:
Activiteiten en resultaten zijn gepresenteerd op het internationale PWScongres in Toronto,, Canada. zomer 2016


2. Polikliniek Syndromen bij volwassenen & obesitas :
Deze poli is net gestart.


Update website Stippencoach  februari 2017. 
Hier de iconen en linkjes, div staat helemaal onderaan, onder close_footer