Methode boek - Bestellen nieuwe info boeken

ONZE PUBLICATIES
Laatste
nieuws
Bereken
uw BMI
Uw gewicht: kg
Uw lengte: cm

Methode boekDit boek is bedoeld voor de professionals.

De basisprincipes van het Stippencoach programma worden beschreven.
Ook is een uitgebreide literatuur lijst opgenomen.

BESTELLEN

                                                              
INHOUDSOPGAVE Methodeboek 

Voorwoord 10
Inleiding 11
Doelgroepen 14
Toepassing 17
Voorwaarden voor succes 18
Interventie met vier basiselementen 20
Element 1: voeding 20
Interpretatie gewicht en doestelling 21
Stippenadvies 21
Voedingsmiddelenkaarten MET STIP 23
Groene, oranje en blauwe stippen 24
Keuze ‘gezond’ en ‘minder gezond’ 24
Voedingsmiddelenlijst 25
Element 2: gedrag 26
Leerprincipe 1: Context van de omgeving 26
Leerprincipe 2: Cyclus van leren en doen 27
Leerprincipe 3: Vertaling naar actie die nodig is om gewichtsprobleem aan te pakken 27
Leerprincipe 4: Reflectie als motor 27
Leerprincipe 5: Rol van betrokkenen 28
Leerprincipe 6: Evalueren 29
Element 3: beweging 29
Een passende activiteit 30
Element 4: participatie van de omgeving 31
Bijlagen 34
Bijlage 1: Instructie diëtist voorbeelddagmenu opstellen 35
Bijlage 2: Overzicht behandeltraject Diëtetiek 39
Bijlage 3: Literatuurlijst 40

Hier de iconen en linkjes, div staat helemaal onderaan, onder close_footer